Zebra Vrienden


Zebra Inspiratie is enthousiast over de initiatieven:

WIJ Friesland, de onafhankelijke media groep van Fryslan.

Global Walk Out.com, een wereldwijd initiatief om landen te verbinden, kennis te delen en samen te werken aan een vrije wereld en de plannen van het WEF tegen te gaan.

FNET.frl, een overzichtspagina van alle prachtige nieuwe initiatieven voor een vrij en autonoom Fryslan

OMG.frl, under construction

Dutch Lions United.nl met de Kracht van 12! Een landelijk en provinciaal overzicht van alle prachtige initiatieven die zijn opgezet voor het bouwen aan een vrij en liefdevol Nederland.

LDAS.frl, de LDAS zilveren munt