Een vruchtbare opvoeding 1


Onder de rook van Joure ligt een klein dorpje. De hoofdstraat, met aan weerszijden bermen met gele koolzaad en witte fluitenkruid, slingert door het dorp. Voor mij is het op de fiets makkelijk te bereiken. Zodra ik de bebouwing van Joure uit ben, geniet ik gelijk van de weidsheid, de zon op mijn gezicht en de voorjaarswind door mijn haren. Ik ben op weg naar Renske…

 

Een tijdje terug deed Renske een oproep dat ze op zoek was naar een moestuinmaatje. Ze wilde bij haar boerderij een biologische moestuin aanleggen met tuinbedden, een fruitboomgaard en wilde bloemen- en kruidentuin. Ze zocht iemand om dit mee op te zetten. Dat leek mij wel wat en na een kop thee en een goed gesprek, besloten we dit project samen op te pakken.

De tuin is vrijwel leeg en dan begin je met de aanleg van een goede bodem voor de moestuin. Ik heb daar nog te weinig kennis over, maar gelukkig weet Renske meer. De grondfrees gaat erover en we zaaien groenbemesters. Dan heeft de akker de hele zomer tijd om een goede bodem te worden en dan komt er in de najaar bemesting bij. De hele winter mag de akker rusten. In het volgende voorjaar is dan de grond gereed om te gaan zaaien.

Zo werken we aan een goede basis. Terwijl ik met mijn handen in de grond werk om de kruiden een vaste plek te geven in de tuin, realiseer ik me dat een goede grond zo belangrijk is. Een goede basis voor succes. Zo met mijn handen in de aarde, zag ik ineens de mooie metafoor!

Want zo is het eigenlijk ook met de opvoeding van kinderen. Je gunt ze een succesvol leven, op allerlei vlakken. En daar is ook een goede basis voor nodig. Heb je je wel eens afgevraagd welke “bemesting” je stopt in de opvoeding van jouw kinderen? Heb jij al de tijd genomen om goed na te denken over welke ‘voedingsstoffen’ nodig zijn om de basis te leggen voor de opvoeding? Je krijgt kinderen en ik kan me voorstellen dat je dan je kinderen opvoed zoals je zelf bent opgevoed of je realiseert je dat je dat juist niet wilt. Dat je het helemaal anders wil doen.

* Maar wat is dan goede bemesting? Wat zorgt ervoor dat de grond vruchtbaar is? Dat er een succesvolle opbrengst komt? Natuurlijk zijn externe factoren ook van belang: zon en water. Zelf kun je ook veel doen om de aarde te bewerken, voordat het zaaien begint. Het ontbrak me eigenlijk aan kennis hierover en die kennis ging ik vergaren.

* Maar wat is een goede opvoeding? Ik had helemaal niet nagedacht over hoe ik wilde opvoeden en wat ik wilde bereiken met de opvoeding. Ik dacht dat komt wel goed. Onze kinderen zijn ontzettend lief, en bleken ook temperamentvolle, mensjes met een sterke eigen wil. Regelmatig kwam ik in een machtsstrijd met ze terecht. Straffen en privileges afnemen, gaven niet het gewenste resultaat. De sfeer in huis werd er niet beter op. Ik merkte dat door het straf geven ikzelf ook ongelukkiger werd. Dit paste zó niet bij me maar ik wist ook geen andere manier. Ik ging er maar van uit dat ik een ‘goede akker’ had aangelegd, met een goede ‘bemeste’ bodem. Echter ik weet nu dat ik helemaal niet had nagedacht over ‘extra investeren in een goede bodem als ik een goede oogst wilde’! Stel dat als ik wel investeerde in een ‘goede bemesting van de grond’, zouden de ‘planten’ dan nog beter gaan groeien?!

Een kennis vertelde mij over Positive Discipline (PD). Ik las het boek, wilde de oudercursus gaan volgen, maar die werd alleen in de Randstad gegeven. Ik besloot de training tot Parent Educator te gaan volgen, daarin kwamen ook wel alle oefeningen aan bod. Neda, de trainster en initiatiefneemster van Positive Discipline Nederland, vroeg ons: “Wat als je kind later 25 jaar is en op bezoek komt, welke eigenschappen wil je dan graag zien bij je kind? Welke kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden denk je dat je kind nodig heeft om een bekwaam lid van de gemeenschap te worden?”

Omdat ik ook een lijst had gemaakt van de uitdagingen die ik tegenkwam in het opvoeden kon ik deze beide lijsten elke keer weer gebruiken bij een uitdaging. De uitdagingen kon ik namelijk gebruiken om mijn kinderen te helpen eigenschappen en vaardigheden te ontwikkelen die ze kunnen gebruiken voor de rest van hun leven. Door rollenspellen en oefeningen leerde ik praktische handvatten en tools om toe te passen.

De kinderen reageerden er fantastisch op! En er kwam meer rust in huis. Natuurlijk lukt het ook regelmatig niet. PD gaat er niet over om een perfecte ouder te zijn. Ik word ook nog wel boos, dreig en schreeuw als het niet gaat. “Denk aan je positieve discipline, mama,” zegt mijn jongste dan. Ik kan daar wel om lachen. Door Positive Discipline weet ik steeds meer hoe ik kan handelen in plaats van dat ik in emotie schiet. Onlangs vroeg ik de kids of ze nog blij waren met PD. Beide knikten bevestigend. “Als we ruzie hebben, laat je ons en geef je ons vertrouwen dat we het samen kunnen oplossen, dat vind ik fijn”, vertelde mijn tienerdochter. “Ik vind het fijn dat ik geen straf meer krijg, maar een oplossing mag bedenken. Maar dat ik geen beloning meer krijg, dat vind ik minder leuk”, lachte mijn zoon.

In de moestuin geef ik het zaaigoed water. Ik glimlach en voel me goed. Het buitenleven voedt mij op verschillende manieren. Dat de bodem nu vruchtbaar is, geeft vertrouwen voor een goede groei met een fantastische oogst!

Mei 2020

Erica Krikke

 

Voor welke uitdagingen sta jij in de opvoeding? Op 8 juni a.s. geef ik weer een gratis workshop over opvoeden door bemoediging en vriendelijk én vastberaden te zijn. De workshop is online en van 20 tot ca. 21.30 uur. Je bent van harte welkom om erbij te zijn! Stuur je mij een berichtje dat stuur ik jou de uitnodiging.

 


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een gedachte over “Een vruchtbare opvoeding